We hebben nu alweer vijf jaar ervaring met aanbestedingen waarbij de EMVI score een rol speelt. In die vijf jaar hebben we er aan ruim honderd mogen meewerken. De aanbestedende partij schrijft soms erg fraaie eisen. Wij en onze klanten maken hiervoor geweldige plannen en schrijven scherpe en heldere teksten. Gelukkig wordt dit bijna altijd zeer positief gewaardeerd in de EMVI score.

Toch krijgen we soms niet de beoordeling waarvan wij vinden dat we die verdienen. Ook na evaluatie en analyse houd iedereen een onbevredigend gevoel. Ik hoor van klanten dat ze het vreemd vinden dat een plan welke bij opdracht A een 10 scoorde bij opdracht B in de middenmoot zit. Dit weet ik goed te beantwoorden dat je altijd klant- en projectspecifiek moet acteren en schrijven. Een plan kopiëren is jammer tijd omdat het bijna altijd slecht wordt beoordeeld. Anders is om enkele goede elementen uit een vorig plan opnieuw op te voeren, dat werkt vaak wel.

Anders wordt het in onderstaand geval. Eén van mijn klanten wilde op twee bijna identieke projecten inschrijven. Ze waren ook nog in dezelfde regio en hadden nota bene dezelfde aanbestedende partij en opdrachtgever. Ook in de beoordelingscommissie was slechts één persoon gewisseld. In overleg met de klant hebben we alleen de naw-gegevens aangepast en één vraag die anders was hebben we herschreven. Beide plannen ingediend waarbij één plan gemiddeld scoorde en het tweede plan gewonnen heeft.

Een loterij? Soms wel ja, vaak ook niet. Zaak is en blijft dat je constant alle parameters moet proberen te beïnvloeden. In bovenstaand geval had het wisselende commissielid waarschijnlijk een geheel andere kijk. Hier hebben we de les geleerd dat je nooit moet kopiëren, nooit, ook niet als het ogenschijnlijk gelijk is.

Marcel Evertzen
Marcel EvertzenEigenaar SweetPepper
“Als je niet weet waar je naartoe wilt is elke weg de goede.”