Wat kunnen we voor u betekenen?

SweetPepper is een full-service reclame-, marketing- en communicatiebureau. Het predikaat full-service is er één die je wel moet kunnen waarmaken. Wij doen dit door al uw gewenste marketing- of communicatie-opdrachten van u goed te starten met een inventarisatie en tot een perfect einde te brengen.

AUB Model

Dit doen we volgens het AUB model. Hierbij staat de A voor advies, de U voor uitvoering en de B voor begeleiding. Elke letter of combinatie kan afzonderlijk worden afgenomen, alleen de volgorde van de letters kan niet wijzigen. We beginnen altijd met een inventarisatie en een bijbehorend advies. In dit advies benoemen we ook de onderdelen die goed zijn, deze hoeven we immers niet te veranderen en weten we vaak weer in te passen in de nieuwe strategie. Zo voorkomt u zoveel mogelijk kapitaalvernietiging van uw voorgaande communicatie investeringen. De uit de inventarisatie voortkomende opdrachten kunnen net zo complex en veelzijdig zijn als u maar wilt. Desgewenst zal een marketeer van ons, eventueel samen met u, uw markt analyseren. Het rapport dat hier uitkomt is, na goedkeuring van alle partijen, een goede leidraad voor de te volgen strategie. Eventuele concepten kunnen zorgeloos aan onze conceptdenkers worden overgelaten.

Creatieve en tekstuele invulling

Voor de creatieve en tekstuele invulling hebben we de beschikking over een scala aan copywriters, artdirectors en eersteklas vormgevers. Voor elke discipline, bijvoorbeeld mode, food of industrie hebben we de keus uit een zeer grote groep vakfotografen. Als een illustratie beter op zijn plaats is dan kunnen we beschikken over visualisers en illustratoren met zeer uiteenlopende stijlen. Ook de afrondende stappen als een perfecte en Google-vriendelijke website, kwalitatief hoogstaand drukwerk, een opvallende beursstand of welke uitvoering dan ook is bij ons in goede handen. Een ding staat vast, voor alle freelancers, zzp-ers en grafische bedrijven die voor SweetPepper werken geldt dat ze tot de beste op hun vakgebied behoren.

Vanzelfsprekend kunt u ons ook inschakelen voor een deelopdracht of alleen voor de plannen, uitvoering of begeleiding. In alle gevallen zullen we uw opdracht tot een goed en bevredigend einde brengen.