Bedrijfs- of productnamen die werken

Eén van de specialisaties van SweetPepper is het bedenken en beschermen van een bedrijfs- of productnaam. Iets wat vaak makkelijker lijkt dan het is. Een goede naam moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vanzelfsprekend moet de naam onderscheidend zijn, makkelijk te onthouden zijn en geen ongewenste dubbele betekenissen hebben. Daarnaast doen we, indien gewenst, ook een linguïstisch merkonderzoek. Als de naam internationaal wordt gebruikt gelden al deze zaken voor alle landen waar de naam gevoerd gaat worden. Tegenwoordig komt er nog een zaak bij; waar mogelijk moet de url van de naam nog beschikbaar zijn.

Inventariseren

Eerst inventariseren we de wensen van de klant. Wat wil hij of zij bereiken met de product of dienst waar de naam voor gemaakt moet worden? Hierna formeren we een team met hierin zeker een conceptdenker en één of meerdere copywriters. In de dan volgende brainstormsessie wordt er een lijst met mogelijke namen gegenereerd. Na een korte check op toepasbaarheid en url wordt een selectie hieruit aan de klant voorgesteld. Nadat de klant een of meerdere keuzes heeft gemaakt gaan we verder onderzoeken wat de haalbaarheid is. De naam die uiteindelijk hieruit komt wordt dan ook geregistreerd. Dit kan bijvoorbeeld bij het BBIE (Benelux Merkenbureau).

Voor vele klanten hebben we al product- of bedrijfsnamen bedacht, getest en voorgesteld. Deze namen zijn vaak zeer onderscheidend en succesvol in hun marktgebied.
Wilt u bijvoorbeeld weten hoe we aan de naam SweetPepper zijn gekomen voor ons marketing-communicatie-bureau? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak en we vertellen het u graag onder het genot van een kopje koffie.

Een naam is een erg belangrijke beslissing. Een niet onbelangrijk onderdeel en bij de geboorte van een bedrijf, product of dienst kan je vaak nog niet overzien tot wat het kan uitgroeien. Toch moet je daar rekening mee houden omdat een naam niet gemakkelijk inwisselbaar is. Door de mogelijkheden en de onmogelijkheden, als een bezette url o.i.d., van alle kanten te bekijken komen we vaak met een weloverwogen naam. Een naam die de groei niet de weg staat.

Voor vragen of een vrijblijvende afspraak over een bedrijfs- of productnaam kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de mail: namen@sweetpepper.nl of via de telefoon: 074-20 20 20 4.