Marketing communicatie pur sang

Marketing communicatie omvat alle communicatie richting uw klanten en prospects. Het is het in contact treden met uw doelgroep om hun kennis, attitude en gedrag te beïnvloeden. Door het inzetten van marketing communicatie verstrekt u uw positie in de markt.

Ons marketing communicatie raamwerk

Bij marketing communicatie kunt u gebruik maken van verschillende tools. Denk hierbij aan reclame, sponsoring, promoties, public relations, beurzen en social media. Maar welke tools zijn het meest geschikt voor uw uiting? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag moeten eerst een aantal zaken helder zijn: Waar staat u? Wat wilt u bereiken? Wie behoren er tot uw doelgroep? Welke boodschap wilt u uitdragen? Om deze en andere marketingvraagstukken te kunnen beantwoorden is een deskundig partner onmisbaar.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn maakt SweetPepper gebruik van een geïntegreerd marketing communicatie raamwerk. Dit raamwerk bevat de elementen uit het AUB model.

Kernwaarden marketing communicatie

SweetPepper stemt uw marketing communicatie tools niet alleen op elkaar af, maar ook op uw product, dienst en uw onderneming. Op deze manier ontstaat een duidelijke, consistente, geloofwaardige en competitieve boodschap. Hiermee bereikt u het maximale resultaat.

Aan welke kernwaarden moet uw marketing communicatie minimaal voldoen?

  • Helderheid, zodat een duidelijke boodschap wordt overgebracht
  • Outside-the-box, zodat het maximale met uw budget wordt gedaan en de boodschap opvalt
  • Maatwerkoplossingen, die u verder helpen met uw product of dienst

Waarom moet marketing communicatie geïntegreerd zijn?

Een veelvoorkomend probleem bij bedrijven is het feit dat de verantwoordelijkheid voor de verschillende communicatie uitingen bij verschillende afdelingen ligt. Als die afdelingen vervolgens op hun beurt ook nog met verschillende partners werken, dan is het hek helemaal van de dam.

Stelt u zich het volgend scenario voor: de marketing afdeling lanceert een nieuwe imagocampagne om ontzorgen als productwaarde te communiceren. Als tegelijkertijd de verkoopafdeling een kortingactie via persoonlijke verkoop inzet, spreekt het voor zich dat beide acties haaks op elkaar staan. Met een geïntegreerde aanpak kunt u dit voorkomen.

Ook is het in dit kader belangrijk om een wijziging in de communicatiestrategie door het gehele bedrijf goed te communiceren, zodat alle communicatiemiddelen hetzelfde vertellen. Alleen dan zorgt u ervoor dat de verschillende verhalen elkaar versterken, in plaats van dat zij elkaar afzwakken of zelfs tegenspreken. Door consistente communicatie schept u het juiste beeld bij de ander over uw product of dienst. Zo weet de doelgroep waar uw onderneming voor staat.