Marketingbegrippen

Hieronder vindt u een lijst marketingbegrippen die vaak in onze wereld worden gebruikt. Bij alle termen staat een duidelijke definitie van deze Wij begrippen weergegeven.

Actieve merkbekendheid

Een consument kan de merknaam, zonder hulp, uit eigen geheugen noemen.

AdWords

AdWords is het betaalde advertentieprogramma van Google. De advertenties worden getoond bovenaan en rechts naast de gewone zoekmachineresultaten.

AdWords-campagne

Het geheel van zoektermen, trefwoorden en tekstadvertenties in het advertentieprogramma Google AdWords. Een zoekmachine campagne wordt vaak gedaan met behulp van Google AdWords.

Affiliate-marketing

Bij deze vorm van internetmarketing belonen adverteerders hun partners (affiliates) voor de gegenereerde verkopen of doorgeklikte bezoekers. Affiliates plaatsen advertenties op hun website om zodoende kliks en verkopen te behalen.

AUB Model

Model ontwikkeld door SweetPepper. Hierbij staat de A voor advies, de U voor uitvoering en de B voor begeleiding. Elke letter of combinatie kan afzonderlijk worden afgenomen, alleen de volgorde van de letters kan niet wijzigen.

AIDA model

Attention, Interest, Desire & Action. Vier kenmerken voor een commerciële uiting.

Blog

“Blog” is de afkorting van “weblog”. Dit is de naam voor een website (of een sub-deel van een website) waarop regelmatig nieuwe berichten worden geplaatst. Een blog wordt vaak gedeeld voor het delen van nieuwsberichten of voor het informeren van bezoekers van de site over een specifiek onderwerp.

Business-to-business marketing (B-to-B)

Marketing die is gericht op de zakelijke markt. Door de verschillende doelgroepen wijkt deze vorm van marketing vaak af van de gebruikelijke consumenten marketing.

Business-to-consumer marketing (B-to-C)

marketing die is gericht op de particuliere markt. Door de verschillende doelgroepen wijkt deze vorm van marketing vaak af van de  zakelijke marketing.

Click

Een click is de registratie van het feit dat iemand op een advertentie heeft geklikt en daarmee de achterliggende informatie opvraagt. Bij Google AdWords en Facebook betaal je per click op je advertentie.

CMS

CMS is de afkorting van “content management system” (internationaal) of “contentmanagementsysteem (Nederlands). Een CMS is een systeem waarmee eenvoudig de inhoud van een website kan worden beheerd, zonder dat daarvoor kennis van programmeertaal noodzakelijk is. Alle websites van SweetPpepper maken gebruik van een CMS.

Consideration set

Producten of merken die een consument als alternatieven aanvaardbaar vindt en overweegt te kopen om een bepaalde behoefte te bevredigen.

Consumentenmarketing

Bij deze nieuwe tak in de marketingbranche wordt de nadruk gelegd op het beïnvloeden van de onbewuste gedachtes van een consument, met als doel om marketinguitingen effectiever te maken.

Consumentenpsycholoog

Een consumentenpsycholoog is gespecialiseerd in het (online) koopgedrag van consumenten. Daarnaast worden marketinguitingen vanuit een psychologische invalshoek bekeken, geanalyseerd en verbeterd.

Consumentenpsychologie

Consumentenpsychologie is een nieuwe tak in de marketingbranche, waarbij de nadruk wordt gelegd op de psyche van de consumenten. In de consumentenpsychologie draait het om het inzetten van psychologische beïnvloedingstechnieken om marketinguitingen effectiever te maken.

Content Management System

Een content management system of contentmanagementsysteem wordt gebruikt voor het onderhouden van de inhoud van een website of webshop. Content management system wordt meestal afgekort tot “CMS”. Websites met een CMS kunnen eenvoudig worden onderhouden door de gebruiker, ook zonder kennis van programmeer- en opmaaktalen. Alle websites van SweetPepper maken gebruik van een contentmanagementsysteem waarmee de website eenvoudig kan worden onderhouden.

Content Marketing

Content marketing is de kunst om te begrijpen naar welke informatie de doelgroep op zoek is. Je speelt in op deze behoefte met content die én de helpende hand biedt én verband houdt met de aanschaf of het gebruik van jouw producten of diensten. Deze content bied je vervolgens aan via een doordachte mix van on- en offline middelen en (sociale) media met als doel klanten aan te trekken en te binden.

Conversie

Conversie is de omzetting van een websitebezoeker naar een vooraf bepaald doel. Bijvoorbeeld een bestelling, offerte-aanvraag, inschrijving voor een nieuwsbrief of het downloaden van een brochure. Conversies kun je instellen en meten in bijvoorbeeld Google Analytics.

Conversieratio

Het conversieratio is het percentage van de websitebezoekers dat overgaat tot conversie. Dit geeft aan hoe overtuigend de website is. Het conversieratio wordt ook wel “conversiepercentage” genoemd.

Conversie-optimalisatie

Het verbeteren van een website met als doel het verhogen van het conversieratio.

Communicatiebureau

Dit is een meer tactisch bureau. Een communicatiebureau kijkt wat de boodschap is om de markt aan te spreken en zorgt voor het concept welke vaak als basis dient voor alle uitvoerende communicatiemiddelen als website, folders etc.

CPC

Cost Per Click. De prijs die je moet betalen wanneer iemand op je advertentie klikt. Wanneer er niemand op de advertentie klikt, betaal je dus ook niks.

Digitale nieuwsbrief

Een nieuwsbrief via e-mail. E-mailmarketing kan een methode zijn om regelmatig onder de aandacht te komen bij (potentiële of bestaande) klanten. Om iemand een digitale nieuwsbrief te mogen sturen, is diens toestemming vereist. Bestaande klanten mag je zonder hun expliciete toestemming mailen, echter moet de nieuwsbrief dan wel gerelateerd zijn aan de diensten of producten die ze bij je hebben afgenomen. SweetPepper kan ook adviseren en ondersteunen bij het (regelmatig) schrijven van de onderwerpen voor een nieuwsbrief.

DMU (Decision Making Unit)

Een DMU is een groep mensen die onderdeel uitmaken van de besluitvorming rondom aankopen bij de business-to-business markt. Binnen een DMU kent men een aantal mensen die invloed uitoefenen op het koopproces.  Met onderscheidt de volgende rollen: Beslisser, beïnvloeder, adviseur, inkoper, gebruiker en de gatekeeper.

Doelgroep

Een groep van mogelijke afnemers van een product of dienst waarop de marketingcommunicatie zich richt.

E-commerce

E-commerce is het geheel van kopen en verkopen via internet. Deze handel vindt onder andere plaats via webshops.

E-mailmarketing

E-mailmarketing is het promoten van producten of diensten via e-mail. Dit gebeurt meestal door middel van een digitale nieuwsbrief. E-mailmarketing is een goede methode om periodiek een contactmoment aan te gaan met (potentiële of bestaande) klanten en valt onder “internetmarketing”.

Gesponsorde zoekresultaten

De zoekresultaten in de zoekmachine op basis van betaling. Bij Google betreft dit de advertenties bovenaan de zoekpagina en in de zijbalk. Voor adverteren in Google wordt gebruik gemaakt van Google AdWords.

Golden Circles

Marketing strategie die uit gaat vanuit het “why”, waarom we iets doen. Ontwikkeld door Simon Sinek.

Google AdWords

Google AdWords is het betaalde advertentieprogramma van Google. De advertenties worden getoond rechts naast en bovenaan de gewone zoekmachineresultaten.

Google Analytics

Google Analytics is software om websitestatistieken te analyseren. Met dit statistiekenprogramma van Google kan het gedrag van websitebezoekers specifiek worden onderzocht.

Google optimalisatie

Bij Google optimalisatie worden verschillende technieken ingezet met als doel een website te laten stijgen in de ranking van Google. Een hogere ranking levert meer vertoningen en meer bezoekers op je website.

Google zoekmachine-optimalisatie

Bij Google zoekmachine-optimalisatie worden verschillende technieken ingezet met als doel dat een website stijgt in de zoekmachineresultaten van Google. Een hogere ranking levert meer vertoningen en meer bezoekers op je website. Zoekmachine-optimalisatie wordt ook wel “SEO” genoemd.

Human-to-human reclame

Veel marketingmensen zeggen dat de traditionele business-to-business (B-to-B) en business-to-cosumer (B-to-C) marketing niet meer bestaat maar dat het vervangen is door “human-to-human” marketing. Uitgangspunt is dat steeds minder bedrijven zaken doen met bedrijven maar mensen zaken doen met mensen.

Internetbureau

Een internetbureau ontwerpt en ontwikkelt internettoepassingen zoals websites, webshops en webapplicaties. Ook internetmarketing advies, conversie-optimalisatie en zoekmachinemarketing vallen onder diensten die een internetbureau aanbiedt.

Internetmarketing

Internetmarketing is de verzamelnaam voor het onder de aandacht brengen van producten, diensten en bedrijven via internet. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld zoekmachinemarketing, banners, e-mailmarketing, affliate-marketing en conversie-optimalisatie.

Internetmarketingstrategie

Een internetmarketingstrategie is een doelmatig plan van aanpak met als doel het promoten van een bedrijf, product of dienst via het internet. Een internetmarketingstrategie kan zich uitspreiden over meerdere kanalen en middelen, bijvoorbeeld: de website, zoekmachine-optimalisatie, social media marketing, webcare, adverteren en e-mailmarketing.

Internetmarketingbureau

Een internetmarketingbureau ontwerpt en ontwikkelt internettoepassingen zoals webshops, websites en webapplicaties. Ook behoren zoekmachinemarketing, internetmarketingadvies en conversie-optimalisatie tot het dienstenaanbod.

Keyword

Keyword is een ander woord voor zoekwoord. Deze term wordt gebruikt om de zoekopdracht te omschrijven waarop mensen zoeken in de zoekmachines. In zoekmachine-optimalisatie worden steeds de prestaties van verschillende relevante keywords gemeten en verbeterd.

Linkbuilding

Linkbuilding is het verhogen van het aantal links die verwijzen naar een website. Het doel van linkbuilding is het trekken van meer bezoekers naar de website en het verbeteren van de positie in de zoekmachineranking. Bij kwalitatieve linkbuilding wordt rekening gehouden met de relevantie en kwaliteit van de pagina waarvandaan een link wordt geplaatst.

MarComFlex

MarComFlex is ontwikkeld door SweetPepper. Het is het op regelmatige basis inhuren van een senior marketeer om strategie te spiegelen of om pieken op te vangen. Flexibiliteit in creativiteit.

MarComLease

MarComLease is ontwikkeld door SweetPepper. Het is het leasen van marketing communicatiemiddelen. Geen investering vooraf maar een vast bedrag per maand voor bijvoorbeeld uw website, inclusief technisch en content-onderhoud.

Marketing

Marketing is een verzameling van processen voor het creëren, communiceren en leveren van waarde voor klanten en voor het beheersen van de klantenrelaties op manieren die gunstig zijn voor de organisatie en haar stakeholders.

Marketingactieplan

In een marketingactieplan staat beschreven hoe je een doelgroep benadert om je product of dienst onder de aandacht te brengen. Dit is vaak een plan met een looptijd van één jaar.

Marketingadvies

Het geven van raad en suggesties over een keuze en het inzetten van marketingactiviteiten. Marketingadvies kan heel algemeen zijn, maar ook specifieke kanalen of middelen betreffen (zoals bijvoorbeeld de online marketing of social media marketing).

Marketingbureau

Een marketingbureau is strategisch, ze kijken met name wie de doelgroep is en wat de doelstelling is. Ze proberen de klant (van de klant) te begrijpen, analyseren de markt en analyseren de spelers (mogelijke concurrenten) op deze markt. Aan de hand van hun onderzoek en bevindingen wordt er een strategisch plan gemaakt.

Marketingconsultancy

Een marketingconsultancy bedrijf adviseert over de keuze, ontwikkeling en uitvoering van marketinguitingen aan derden.

Marketingconsultant

Een marketingconsultant adviseert over de keuze, ontwikkeling en uitvoering van marketinguitingen aan derden.

Marketing-communicatiebureau

Een marketing-communicatiebureau is een combinatie van een communicatiebureau en een marketingbureau vaak de beste oplossing voor uw marketing werkzaamheden. SweetPepper is een marketing-communicatiebureau; als we alles in kaart hebben, ook geweldige creatieve oplossingen bedenken die uw doelgroep zeker zullen aanspreken. We denken voordat we doen, en we doen wat werkt.

Marketingman

Algemene term voor een marketeer.

Marketingmix

De combinatie en afstemming van marketinginstrumenten die door een organisatie wordt gebruikt om één of meer doelgroepen te benaderen. Vaak onderscheidt men vier P’s: Product, Plaats, Promotie en Prijs.

Marketingplan

In een marketingplan staat beschreven hoe jouw product of dienst ervoor staat. Een SWOT-model is vaak de basis voor dit plan. Eventuele wijzigingen staan ook in dit plan vermeld.Deze is vaak geschreven voor de middellange termijn.

Marketingpsychologie

Het inzetten van psychologische beïnvloedingstechnieken om marketinguitingen effectiever te maken.

Marketingstrategie

Marketingstrategie is het meten wat de huidige perceptie van een product of  bedrijf is en dan bijsturen en middelen inzetten om de gewenste perceptie te bereiken.

Marktsegment

Deel van de afzetmarkt. Deze bestaat uit een groep gelijksoortige afnemers.

Marktsegmentatie

Het bepalen van groepen mensen die gelijk zijn op één of verschillende manieren. Dit kunnen gedragsmatige, culturele, demografische of andere variabelen zijn. Op deze kleinere delen kan specifiekere marketing worden gericht.

Marketingtools

Marketingtools zijn marketinginstrumenten die ingezet kunnen worden om de marketinguitingen te vervaardigen.

Merkattitude

De houding van een consument of meerdere consumenten ten opzichte van een merk.

Merkbekendheid

De actieve of passieve kennis van een merknaam.

Online marketing

Online marketing is de verzamelnaam voor het onder de aandacht brengen van bedrijven, producten en diensten via internet. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld promotie van websites met behulp van onder andere e-mailmarketing, zoekmachine-optimalisatie en banners.

Omdenken

(Marketing) problemen benaderen vanuit een niet traditionele hoek.

Optimalisatie zoekmachine

Het inzetten van verschillende technieken met als doel om een website te laten stijgen in de zoekmachineranking.

Overtuigingspsychologie

Overtuigingspsychologie is het inzetten van beïnvloedingstechnieken die gericht zijn op de psyche van een ander, waarbij het doel is om de ander te overtuigen.

Outside the box

Oplossingen bedenken die niet in het vaste denkkader passen.

Positie zoekmachine

De zoekmachinepositie van een website is af te leiden uit de zoekmachineresultaten. Na het invoeren van een zoekterm is te bepalen op welke plek een website staat in de ranking. De zoekresultaten in Google (zoekmachine voor 93% van de zoekopdrachten via desktop-computers tot zelfs 98% via tablets en smartphones) worden altijd individueel samengesteld op basis van o.a. locatie en geschiedenis. Het is daardoor mogelijk dat de positie van computer tot computer en van gebruiker tot gebruiker varieert.

Reclamebureau

Een reclamebureau is een operationeel en uitvoerend bureau. Ze zijn vaak goed in staat om zeer fraaie producten als een website, logo, of folder te maken. Hierbij is uiterlijk vaak belangrijker dan de boodschap of de doelgroep. Een reclamebureau zorgt voor de realisatie en de uitvoering van de gekozen strategie van vaak een extern marketing- of communicatiebureau. SweetPepper is een marketing-communicatiebureau die, op verzoek van de klant, samenwerkt met het bestaande reclamebureau. SweetPepper doet dan de analyse en het concept. Het reclamebureau voert uit onder de regie van SweetPepper.

Search engine

Een searh engine is een grote database met daarin informatie waarin gezocht kan worden. “Search engine” is het Nederlandse woord voor zoekmachine. De meeste gebruikte search engine op het internet is Google.

Search engine marketing

Bij search engine marketing is het doel een website te laten stijgen in de ranking van de search engines (zowel betaald als niet betaalde resultaten). Dit wordt behaald door het inzetten van verschillende technieken.

Search engine optimalisatie

Bij search engine optimalisatie worden verschillende technieken ingezet met als doel een website te laten stijgen in de search engine resultaten.

Search engine optimization

Search engine optimization is de Engelse term voor zoekmachine-optimalisatie. Hierbij worden verschillende technieken ingezet met als doel een website te laten stijgen in de zoekmachineresultaten.

SEO

SEO is de afkorting voor Search Engine Optimization. Hierbij gaat het om het inzetten van verschillende technieken met als doel een website te laten stijgen in de zoekmachineresultaten. “SEO” is de meestgebruikte vakterm om het vakgebied van zoekmachineoptimalisatie aan te duiden.

SEO-marketing

SEO-marketing is een verzamelnaam voor zoekmachine-adverteren en zoekmachine-optimalisatie.

SEO-optimalisatie

SEO-optimalisatie is het verbeteren van de positie van een website in de zoekmachineresultaten met behulp van verschillende technieken.

Simon Sinek

Marketinggoeroe die de “Golden Circles” heeft ontwikkeld. Denken vanuit de “Why”.

Sociale Media Marketing

Deze vorm van marketing maakt gebruik van media zoals sociale netwerken, blogs, forums en/of wiki’s om in contact te komen met een specifieke doelgroep. Het doel is om een product te promoten, de merkbeleving of reputatie van een bedrijf te beïnvloeden of te zorgen voor meer verkoop.

SWOT analyse

Een analyse van een bedrijf of product waarbij wordt gekeken naar: 1. Strengths (sterke punten), 2. Weaknesses (zwakke punten), 3. Opportunities (kansen), en 4. Threaths (bedreigingen).Unique Selling Point (USP)
De unieke eigenschappen van een product of dienst. Hierdoor onderscheidt het product zich van andere producten of diensten in dezelfde branche. Het is voor je marketing van belang om het USP van je merk, product of dienst scherp te hebben.

Webdesign

Het vormgeven en ontwikkelen van websites en andere communicatie-uitingen op internet.

Webdesigners

Webdesigners zijn ontwerpers die gespecialiseerd zijn in internet. Zij houden zich bezig met het vormgeven en ontwikkelen van websites en andere communicatie-uitingen op internet.

Webdevelopment

Webdevelopment is de verzamelnaam voor het ontwikkelen van websites.

Webmarketing

Webmarketing is een verzamelnaam voor het onder de aandacht brengen van een bedrijf, product of dienst via internet.

Webshop

Een winkel op internet. Een webshop biedt fysieke of digitale producten. Na betaling worden deze thuisgestuurd of kunnen ze worden gedownload.

Websitemarketing

Websitemarketing is een verzamelnaam voor de verschillende marketingactiviteiten die ondernomen kunnen worden om een website onder de aandacht te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan zoekmachine-optimalisatie, e-mailmarketing en banners.

Website-optimalisatie

Bij website-optimalisatie worden technieken ingezet om de conversie van een website te verbeteren. Website-optimalisatie wordt ook wel conversie-optimalisatie genoemd.

Weblog

Een weblog, of blog, is de benaming voor een website waarop regelmatig nieuwe berichten geplaatst worden. Er bestaan websites die uitsluitend bestaan uit een weblog, maar voor bedrijven is een weblog vaak een onderdeel van het grotere geheel (de corporate website). Op een weblog worden nieuwsberichten en informatieve artikelen die te maken hebben met de diensten of producten van het bedrijf gedeeld. Een weblog is een middel om te informeren, een website levendig te houden en je te onderscheiden als expert binnen je vakgebied.

Webwinkel

Een winkel op internet. In een webwinkel worden fysieke of digitale producten aangeboden, welke na betaling worden thuisgestuurd of kunnen worden gedownload.

WordPress

Een belangrijk CMS en blogsysteem voor het beheren van websites. WordPress is open-source en kan gratis worden gebruikt. Voor het CMS zijn vele gratis en betaalde thema’s en plugins beschikbaar. Veel webdesign-bureaus ontwikkelen ook zelf websites in WordPress.

Zoekmachine-adverteren

Het inzetten van betaalde advertenties in zoekmachines, bijvoorbeeld via Google AdWords.

Zoekmachine-optimalisatie

Bij zoekmachine-optimalisatie worden verschillende technieken gebruikt die er voor zorgen dat een website een hoge positie behaalt in de organische zoekresultaten van de zoekmachine.

Zoekmachinepositionering

Bij zoekmachinepositionering gaat het om een website te laten stijgen in de zoekmachineresultaten. Met verschillende technieken kan de positionering in de zoekmachineranking flink verbeterd worden.

Zoekwoord

Zoekwoord is een ander woord voor keyword. Deze term wordt gebruikt om een zoekopdracht te omschrijven waarop mensen zoeken in de zoekmachines.

Wij realiseren ons dat deze lijst niet volledig is. We zijn dan ook met gepaste regelmaat bezig om deze lijst aan te vullen. Hebt u een marketingvraagstuk waar u graag meer over wilt weten, of nog beter; een oplossing voor wilt weten. Schroom u dan niet om contact met ons op te nemen.