Succesvol in tenders en aanbestedingen

Tenders en aanbestedingen zijn het meest succesvol als je de aanvrager weet te verrassen. Dit kan vanzelf-sprekend op meerdere manieren; een geweldig ontwerp bij “design en build”, een geniaal plan, een strakke planning en een nette prijs. Maar naast al deze “winfactoren” geldt dat een aantrekkelijke presentatie zeker ook kan verrassen en de opdrachtgever positief kan beïnvloeden. Wij weten de tender en de aanbesteding zo vorm te geven in een concept dat, bij indiening, in één keer duidelijk is dat de indiener, u, de opdrachtgever echt begrijpt. We beschikken over een groot arsenaal aan professionele schrijvers en vormgevers zodat we per klant een ander team kunnen formeren waardoor elke indiening uniek is. Het gehele plan van aanpak wordt dan in een ander referentiekader geplaatst waardoor de kans op een hogere EMVI-score toeneemt. Door de hogere EMVI punten en het gevoel dat u de juiste partij bent wordt de prijs minder zwaarwegend.

TenderCoaching

TenderCoaching is een team van ervaren communicatiemannen en -vrouwen. We lezen de uitvraag mee en halen daar de vraag achter de vraag uit. We weten de belangrijkste criteria uit de gunningsleidraad om te bouwen tot een concept die de aanvrager direct zal aanspreken. Bij zitting in het tenderteam proberen we het hele team te laten om-denken. Anders dan de standaard en traditionele gedachtegangen. We kunnen daarnaast helpen met de uitwerking van het concept schrijven of redigeren van heldere teksten, een verzorgde opmaak met verhelderende illustraties en foto’s tot professioneel drukwerk uw indiening kunnen verzorgen zodat u kansrijker bent. Daarnaast kunnen we adviseren voor de presentatie en nemen we graag zitting in het tenderteam om ook op de weg naar een perfect resultaat iedereen scherp te houden. Bijkomend voordeel voor u is dat we het overzicht blijven houden, ook als de deadline druk groot wordt.

Ervaring

TenderCoaching heeft inmiddels met ruim 175 tenders mogen helpen in de afgelopen jaren. Hiervan hebben we er ruim 140 succesvol afgerond. Door deze ruime ervaring kunnen we u ook ontlasten door een tendermanager of omgevingsmanager te detacheren gedurende een project.

TenderCoaching is een onderdeel van SweetPepper Communicatie en bedoeld om onze klanten meer succes te geven bij Europese aanbestedingen, openbare aanbestedingen, tenders en selecties.