Onze filosofie, eigenlijk ons dna

Open, heldere communicatie, korte lijnen en een intensieve samenwerking zijn de basis voor oplossingen voor uw communicatie vraagstukken. Deze filosofie hebben we verwoord in enkele, voor ons erg belangrijke woorden. Namelijk; gevoel, flexibiliteit, samen, integriteit en helderheid.

We hebben deze filosofie verwoord om twee zaken helder te maken. Als eerste; het is wie we zijn, het is onze dna. Als tweede; om u duidelijk te maken dat SweetPepper altijd werkt aan lange en goede relaties, niet alleen met u als opdrachtgever, maar ook met onze ketenpartners. Wij geloven in ‘naast de klant zitten’ en niet in ‘tegenover de klant’.

Denken

Hier begint elke opdracht mee, nadenken, of eigenlijk voordenken. Niet klakkeloos beginnen om iets moois te maken. Eerst denken waarom we wat maken en voor wie. We proberen ons te verplaatsen in uw klant. Hierbij stellen we functie boven vorm. We maken de opdracht dus zo effectief mogelijk voor onze opdrachtgever en pas daarna proberen we het ook zo mooi mogelijk te maken. U bent immers gebaat bij een oplossing die werkt.

Gevoel

In de visie van SweetPepper is gevoel een belangrijke drijfveer. Hoewel bij business-to-business communicatie feiten een grote rol spelen, maakt gevoel vaak het verschil. Wij zorgen ervoor dat uw markt een goed gevoel heeft bij uw bedrijf en/of uw product. Dat geeft u en ons ook een goed gevoel.

Flexibiliteit

Naast “gevoel” is een van de kernwaarden in onze filosofie “flexibiliteit”. Volgens onze klanten zijn we in onze opstelling zeer servicegericht. We maken vaak onmogelijke levertijden mogelijk. Heel veel kan. Daar onderscheiden we ons in. We kennen de positie van de opdrachtgever, we weten uit eigen ervaring hoe urgent problemen kunnen zijn en direct om creatieve oplossingen vragen. Ook op dit soort momenten staan wij voor u klaar. Dit hoort voor ons bij een goede functievervulling.

Samen

Een derde kernwaarde is  “samen”. Dit is een belangrijk woord voor ons. We werken samen met u aan een oplossing waar u echt bij gebaat bent. Samen gaan we een relatie aan. Doordat we het zien als een relatie durven we zaken te benoemen die bijdragen tot een perfect eindresultaat. Dit moet immers altijd uw en ons doel zijn. We zijn niet het bureau dat, tegen beter weten in, meepraat met u, maar altijd het gezamenlijke doel voor ogen houdt en hiernaar handelt.
We werken hiervoor samen met zeer betrouwbare specialistische ketenpartners, om samen het best mogelijke  resultaat te garanderen voor u.

Integriteit

Een erg belangrijke kernwaarde voor ons. Zonder integriteit geen relatie. Dit geldt voor elke relatie dus ook voor een zakelijke relatie tussen u en ons. We moeten elkaar blindelings kunnen vertrouwen en beide ervoor waken dat dit vertrouwen niet beschaamd wordt. U moet er bijvoorbeeld blindelings vanuit kunnen gaan dat uw bedrijfsinformatie in veilige handen bij ons is. Samen moeten we erop aan kunnen dat we hetzelfde doel nastreven; uw succes in de markt.

Helder

De laatste in deze rij, maar zeker niet de onbelangrijkste. Eigenlijk het kernwoord waar we ons hele bedrijf aan hebben “opgehangen”. Wij weten ingewikkelde vraagstukken terug te brengen tot één beeld of één pakkende zin. In sommige gevallen weten we zelfs het probleem te vangen in één of twee woorden. SweetPepper is ook helder in haar interne communicatie en de communicatie richting de klant. Een deadline is heilig voor ons en ongefundeerde budgetoverschrijding onbespreekbaar. Duidelijke afspraken voorkomt misverstanden.

SweetPepper is een full service marketing communicatiebureau dat denkt in oplossingen en niet in middelen. Ook zijn we een helder bureau. Een deadline is heilig en ongefundeerde budgetoverschrijding onbespreekbaar. Niet het bureau dat na binnenkomst gelijk alles op de kop wil zetten, maar een bureau wat eerst samen met de ondernemer kijkt wat goed is en wat misschien aangepast met worden. SweetPepper, het andere bureau!