Een aanbesteding succesvol afsluiten is al een vorm van topsport. Maar er gaat nog wat aan vooraf. U moet namelijk wel uitgenodigd worden om mee te doen.

Dit kan op twee verschillende manieren die eigenlijk ook weer niet zo ver uit elkaar liggen. De eerste is de onderhandse aanbesteding. Zaak hierbij is dat u op de shortlist van de klant staat. De tweede is een openbare aanbesteding, maar hier moet u eerst door de voorselectie komen. De lijst met partijen moet worden teruggebracht van tig inschrijvers naar maximaal vijf. Voor beide manieren geldt dat u, naast een bewezen staat van dienst als referentieprojecten, ook een goed gevoel moet creëren bij de aanbestedende partij. Dit gevoel wordt bijna altijd gevoed door de ervaringen met uw bedrijf. We hebben het dan over de reputatie. Deze reputatie wordt bepaald door het imago.

Het imago op haar beurt wordt door drie factoren binnen het bedrijf bepaald: Namelijk het gedrag van het bedrijf en haar medewerkers, de symbolen die ze daarbij gebruiken als pand, auto’s maar ook het beeldmerk, vlaggen en bouwborden en als laatste de communicatie naar buiten.
Denk hierbij aan websites, brochures maar ook pers- en nieuwsberichten op zowel de oude, als in de nieuwe media. Dit alles samen bepaalt het imago en dit imago bepaalt de reputatie van uw bedrijf. Let hierbij wel op dat het imago van uw bedrijf vaak licht afwijkt van het imago die u of uw medewerkers uw bedrijf toedichten. Belangrijk is om goed in kaart te hebben wat uw huidige imago bij de buitenwacht is, en om te kijken of dit overeenkomt met het gewenste imago.

Kortom, om de aanbestedende partijen een goed gevoel te geven bij uw bedrijf moet u er, naast goed werk te leveren, ook voor zorgen dat uw imago het gewenste is. Alleen dan komt u bovendrijven uit de tig-aanmeldingen in de voorselectie of komt u rechtstreeks op de shortlist bij een onderhandse aanbesteding.

Wij kijken graag met u naar uw huidige en gewenste imago. Vaak is een kleine bijsturing in tekst of vorm al voldoende om deze twee gelijk te krijgen.

Marcel Evertzen
Marcel EvertzenEigenaar SweetPepper
“Als je niet weet waar je naartoe wilt is elke weg de goede.”