Voorwaarden

Op al onze transacties zijn de leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden van Reclamebureau SweetPepper van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 74032186. Ze zijn ook te downloaden met onderstaande link.

Algemene leveringsvoorwaarden