SweetPepper

Ronald Scholten, algemeen directeur van Hodes over Renovaplus

Hodes Bouwsystemen en Winkels Techniek Enschede waren al enkele jaren met een aantal ketenpartners voortvarend bezig met de ontwikkeling van een innovatief en revolutionair renovatieconcept. Op basis van een gedegen marktbehoefte onderzoek is het concept qua techniek ontwikkeld. Een pilot is gemaakt en deze output is getoetst aan de marktbehoefte.

Qua techniek, ketensamenwerking, duurzaamheid en dergelijke bleek al snel dat er een dijk van een product proces is gerealiseerd echter werd het pijnlijk duidelijk dat het concept zoveel vernieuwingen in zich heeft dat het voor de ontwikkelpartners een schier onmogelijke opgave was dit in Jip en Janneke taal naar buiten te brengen. Toen op enig moment bleek dat de pers en de vakbladen het renovatieconcept warm ontvangen hadden en er graag over wilden publiceren hebben Hodes en Winkels besloten een reclamebureau in te schakelen om mee te denken over naamgeving, marketing, reclame etc.

Na een aantal gesprekken met reclamebureaus kwam SweetPepper uit de bus als het bedrijf wat in staat was een goede propositie neer te zetten. SweetPepper bleek voldoende eigenwijs om zowel Hodes als Winkels uit hun bekende denkstramienen te krijgen om zodoende te komen tot resultaat. Dit heeft geleid tot een zeer duidelijke naam, Renovaplus en een sterke term die de essentie van het concept weergeeft; “slopen of dopen”.

Door de inbreng van SweetPepper zijn Renovaplus en Slopen of dopen nu echte begrippen geworden in de conservatieve bouwwereld. Tevens is er een duidelijke folder opgezet welke bij potentiële opdrachtgevers op een heldere wijze weergeeft wat het hun brengt. Renovaplus is thans zover dat het op de markt wordt gezet met een duidelijke propositie. Vol trots kunnen we ook melden dat we zijn genomineerd voor de prijsvraag de Voorsprong van deSEV, dit hadden we nooit weten te bereiken als we niet de hulp van SweetPepper hadden gehad.

10 maart 2013
Stuur aan een vriend(in)