SweetPepper

Marcel Evertzen, uw marketing specialist!

Marketing Communicatiebureau SweetPepper wordt geleid door mij;  Marcel Evertzen. Sterk in strategisch denken, met zowel een creatieve als een technische achtergrond. Strategie en Marketing gestudeerd bij Universiteit Twente. Meer dan 35 jaar ervaring in de marketing communicatie. Vanuit het Twentse Hengelo bedien ik geheel Nederland en Euregio.
Ik heb gewerkt bij diverse reclame- en marketing communicatiebureaus in midden en Oost-Nederland. In de afgelopen 35 jaar heb ik geleerd van de fouten van deze bureaus en het beste van deze bureaus verwerkt in het concept van SweetPepper. Hierdoor ben ik perfect in staat om de wensen van u te vertalen naar middelen die uw doelgroep aanspreken. Ik spreek de taal van de ondernemer, maar ik kan me ook heel goed inleven in uw doelgroep.

marcel-evertzen-kunst

Door mijn kennis, ervaring en een tikje eigenwijsheid ben ik perfect in staat om de onderscheidende kenmerken van uw product of dienst te vertalen naar waarden voor uw doelgroep. Ik werk met de nuchtere blik van een buitenstaander maar met haviksogen voor kwaliteit en rendement. En bovenal werk ik met creatieve glimoogjes.
Dit levert keer op keer zinnen-prikkelende resultaten op die door uw doelgroep gezien en gewaardeerd worden. Overheadkosten kennen we niet en praatjes vullen geen gaatjes! De overige (uitvoerende) creatieven worden pas aan het team toegevoegd als de behoefte er is.

Ik hanteer hierbij een heldere werkwijze. Eerst maak ik een duidelijke inventarisatie van de wensen en welke middelen er al liggen. Hierbij benoem ik de goede en mindere middelen. Immers wat goed is is goed. Elke bespreking wordt schriftelijk gedebrieft. Ik, en mijn team,  start de conceptfase als vooraf de planning en de begroting zijn goedgekeurd. Na akkoord op het creatieve werk volgt er een heldere begroting voor de eventuele vervolgstappen. Verandert er iets onderweg? Dan krijgt u eerst te horen wat dat betekent voor de planning en de kosten.

Dit is mijn nuchtere en heldere manier van werken. Zeg maar de Twentse aanpak, duidelijk en met beide benen op de grond. Marcel Evertzen, de marketing specialist voor u.

Bel 074-20 20 20 4 voor een afspraak en ik kom onze heldere werkwijze bij u voorstellen.

Marcel Evertzen vormt altijd het vaste aanspreekpunt voor al uw marketing communicatie vraagstukken. Na het maken van de analyse en de vertaalslag zoekt Marcel specialisten uit zijn enorme free-lance netwerk die hem helpen met het uitvoerende deel. Denk hierbij aan tekstschrijvers, vormgevers, fotografen enzovoort. De stelling van Marcel is dat juist doordat hij geen creatieven in dienst heeft hij met de meest creatieve oplossingen kan komen. Hij wordt immers niet beïnvloed door creatieven in dienst die hem misschien een bepaalde richting uit zouden kunnen sturen. Juist door deze creatieven of uitvoerders niet in dienst te hebben kan Marcel alle mogelijke oplossingen de revue laten passeren en het beste voor de opdrachtgever uitzoeken.

 

SweetPepper laat zich niet
leiden door middelen maar door oplossingen.

 

 

 

Marcel Evertzen is o.a. lid van:

 

podion

 

cct

 

SilverTop

 

pact-mvo-logo-voor-twitter

PoT_hor-1