SweetPepper

Nieuw gezicht voor Thole Toegangssystemen

Thole is een bekende naam in toegangssystemen als bollards en slagbomen. Juist omdat ze al zolang bezig zijn was hun uitstraling enigszins gedateerd. Ze hebben ons gevraagd om na te denken over een nieuw beeldmerk, huisstijl en website. Een mooie opdracht die ons goed ligt. Gaandeweg hebben we ook nog een sterk voorstel gelanceerd voor een mailing voor een belangrijke doelgroep van Thole.